जोक

मास्तर वर्गात तोंडी परीक्शा घेत असतात...
------------------'-'--------''--------
मास्तर - कावळा सरळ का उडतो?

संतोष - कारण तो विचार करतो  की
उगाचच... 'का-वळा'? 😂

📼📼📼📼📼📼📼📼

मास्तर - जर २५ रुपयाला पाव भाजी मिळते तर १०० रुपयाला काय मिळेल?
:
:
संतोष -  फुल भाजी

📼📼📼📼📼📼📼📼📼

मास्तर - होटेल मध्ये ठेवलेली झाडे वाढत का नाही ?
..

संतोष - कारण तीकडे वाढायला वेटर्स असतात ना... 😜😄😄😄

📼📼📼📼📼📼📼📼📼

मास्तर - भारत सोडून जाणार्‍या माणसाला काय म्हणाल ? 

संतोष - हिंदुस्तान लिव्हर

😎😎😎😎

📼📼📼📼📼📼📼📼📼

मास्तर - हिवाळ्यात खिसेकापूंच्या धंद्यात मंदी का असते..

संतोष - कारण हिवाळ्यात सर्वांचे हात खिशात असतात

😜😜😜😁😁😁😂😂

📼📼📼📼📼📼📼📼

मास्तर - हत्ती पाण्यात पडला तर काय होईल ?

संतोष - ओला होईल

😎😜😜😂😂😂

📼📼📼📼📼📼📼📼📼

मास्तर - जेंव्हा घड्याळात तेरा ठोके  पडतात ती वेळ कुठली  असते ?

संतोष - घड्याळ दुरुस्त करण्याची !

✋✋✋😅😅😂😂

📼📼📼📼📼📼📼📼📼

मास्तर - रावणाच्या लंकेला "सोन्याची लंका" का म्हणतात???

संतोष - कारण लहानपणी रावणाचे आई-वडिल त्याला लाडाने "सोन्या" म्हणायचे… 😂😂😂😂😂

📼📼📼📼📼📼📼📼📼

मास्तर - 🍋जर मँगो फ्लेवर चा चहा बनवला तर त्याला काय म्हणाल

संतोष - आमटी 🍵 ......

💦💦💦💦💦💦
मास्तर गायब झाले......
😂😂😂😂😂😂😜😝😛
[😜😜😜😜😜

गुरुजि :-  बंड्या ... आज डब्याला
              काय आणल आहेस.....

बंड्या :-  गुरुजी.. पुरणपोळी    
             आणली आहे ...

गुरुजि :-  मला देशील का तुझा
              डबा ... मी आज डबा
              आणला नाही ...

बंड्या :-   हो देईन....

गुरुजि :-  पण तुझ्या आई न
              विचारल्यावर काय
               सांगशील..

बंड्या :-  सांगीन कुत्र्या ने खाल्ला
              म्हणून....

😂😂😂😂😂😂.    मास्तर नी लोळवुन लोळवुन मारला 😂😂😂😂

😂😜😳 

नुसते हसत बसु नका... इतर ग्रुपवर पाठवून सगळ्यांना हसवा...😁😁

Previous
Next Post »